Informació sobre Protecció de Dades

 1. Dades relatives al responsable  

Responsable Tractament – Entidat: JANE SANTACANA, S.L. – C.I.F. de l’entitat: B-6375278 – Adreça de l’entitat: MASIA BALDÚS, 9 – (08792) SANTA FE DEL PENEDES – E-mail de l’entitat: cava@janesantacana.com – Telèfon del Responsable del tractament : 938988205 – Direcció e-mail del Responsable del tractament : cava@janesantacana.com

 1. Finalitats  

Per navegar per la nostra web, no és necessari que ens faciliti cap dada de caràcter personal.

En compliment amb el que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem de que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a JANE SANTACANA, S.L. tractem les dades que ens facilita per alguna o totes les següents finalitats:

 • Enviament d’informació comercial de la mateixa entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o d’altres.
 • Gestió contable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments.
 • Informació procedent de Cookies
 • Donar-los un servei
 • Realització de cobraments mitjançant TPV
 • Recepció de la prestació d’un servei
 • Servei postvenda i fidelització
 • Tramitació de pressupostos
 1. Plaç de conservació de les dades  

Les seves dades seran conservades mentres duri la relació contractual, comercial o d’un altre típus amb la nostra entitat, sol.liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

 1. Legitimació  

La base legal pel tractament de les teves dades radica per:

 • Consentiment inequívoc
 • Execució d’un contracte
 1. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en les següents suposicions:

 • Administració tributaria
 • Bancs i entitats financeres
 • Encarregats de destrucció de documentació
 • Entitats de Consultoria/Auditoria
 • Gestoria/Asesoria
 • Seguretat social
 1. Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si a JANE SANTACANA, S.L. estem tractant les dades personals que li concerneixen, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol.licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol.licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a fins dels quals varen ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol.licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

Adicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. JANE SANTACANA, S.L. deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer us de qualsevol dels seus drets pot adressar´se a nosaltres mitjançant correu postal a la direcció:  MASIA BALDÚS, 9 – (08792) SANTA FE DEL PENEDES adjuntant una fotocopia del DNI, per verificar la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol.licitut: Nom i cognoms, direcció de correu electrònic que utilitza per la comte o portal objecte de la sol.licitut.

Per últim, els informem de que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

 1. Política de cookies  

Per conèixer les cookies que fem servir a la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç de política de cookies.