1. Objecte i acceptació

El present avís legal regula l’ús de la nostra pàgina web, del que és titular JANÉ SANTACANA, S.L. . La navegació per aquesta web  www.janesantacana.com atribueix la condició de l’usuari de la mateixa i implica l’acceptació plena sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden tenir modificacions. Vostè s’obliga a fer un ús correcte d’aquesta web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. Vostè respondrà davant de JANÉ SANTACANA, S.L. o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar-li com a conseqüència de l’incompliment de l’obligació esmentada.

 • Identificació i comunicacions.  

JANÉ SANTACANA, S.L., en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol , de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa de que:

 • La seva denominació social és : JANÉ SANTACANA, S.L  
  • El seu CIF és: B63575278

Per a poder-se comunicar amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents medis de contacte especificats en la nostra política de privacitat.

Totes les notificacions i comunicacions que es realitzin amb JANÉ SANTACANA, S.L. es consideraran eficaces, a tots els efectes, sempre i quan es realitzin pels mitjans especificats anteriorment.

 • Condicions d’accés i utilització.  

Aquesta pàgina web i els seus serveis son d’accés lliure, no obstant , JANÉ SANTACANA, S.L. condiciona la utilització d’alguns dels seus serveis oferts a la seva web a la prèvia emplenació del formulari corresponent.

Vostè garantitza l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a JANÉ SANTACANA, S.L. i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la web de JANÉ SANTACANA, S.L. i a no utilitzar-los per, entre d’ altres:

 • Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, de tipologia del terrorisme o , en general , contrària a la llei o a l’ordre públic.
  • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alerta, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de JANÉ SANTACANA, S.L. o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals JANÉ SANTACANA, S.L. presta els seus serveis.

Tots els continguts de la pàgina web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic y codis fonts, constitueixen una obra propietat de JANÉ SANTACANA, S.L, sense que es pugui entendre que s’ha cedit cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’ estrictament necessari pel correcte ús de la web.

En definitiva, vostè que accedeix a aquesta pàgina web, pot visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal.li a servidors connectats a xarxa, ni sigui objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen  a la pàgina web són propietat de JANÉ SANTACANA, S.L., sense que pugui entendre’s que l’ús de l’accés a la mateixa li atribueixi cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets , queden prohibits.

L’establiment d’un hipervincle, no implica en cap cas l’existència de relacions entre JANÉ SANTACANA, S.L. i el propietari del lloc web en el que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de JANÉ SANTACANA, S.L. dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hipervincle prèviament hauran de sol.licitar autorització per escrit a JANÉ SANTACANA, S.L. En tot cas, l’hipervincle únicament permetrà l’accés a la homepage o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre JANÉ SANTACANA, S.L., o incloure continguts il.lícits, comentaris als bons costums i a l’ordre públic.

JANÉ SANTACANA, S.L. no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

 • Exclusió de garanties i de responsabilitat.  

JANÉ SANTACANA, S.L. exclou fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 • La impossibilitat d’accés a la pàgina web o la falta de veracitat , exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats i posats a disposició que s’hagi accedit a través de la pàgina web o dels serveis que s’ofereixen.
  • La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

Així mateix,  JANÉ SATNACANA, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte  a la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta pàgina web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquesta pàgina web. JANÉ SANTACANA, S.L. no garanteix  ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs entrellaçats; ni suggereix, invita o recomana la visita als mateixos, així doncs tampoc serà responsable del resultat obtingut. JANÉ SANTACANA, S.L. no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

 • Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit  

En el cas de que vostè o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il.lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la relació de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través de l nostre lloc web, haurà de posar-se en contacte amb JANÉ SANTACANA, S.L. identificar-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per tota la qüestió letigiosa que incumbeixi el lloc web de JANÉ SANTACANA, S.L.., serà d’aplicació la legislació espanyola essent competents els Jutjats i Tribunals més propers a la seu d’ ( Espanya).

 • Publicacions

La informació administrativa facilitada a través de la pàgina web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que tinguin que ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquesta pàgina web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.